Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej

pl en
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI
A A A
AktualnościLista

Aktualności

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT
04.02.2021

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT to wspólna nazwa  dla serii produktów kosmetycznych oraz produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, przeznaczone dla osób starszych. Produkty zostały zaplanowane w taki sposób aby poprawić jakość życia seniorów, mając na uwadze problemy związane z zapamiętywaniem, utratą apetytu oraz osteoporozą, a także potrzeby osób leżących, które wymagają specjalistycznej pielęgnacji odleżyn lub  profilaktyki odleżyn.

O nadrzędnej roli diety i higieny życia w profilaktyce chorób oraz w trosce o  zdrowie chorego pisał już  w IV w. lekarz grecki, „ojciec medycyny„  Hipokrates  z Kos.  Problemy medyczne osób starszych  w Polsce są obecnie przedmiotem  opracowań Głównego Urzędu Statystycznego (Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018r) oraz PAN (Projekt PolSenior 2008-2012), które mają na celu zapewnienie odpowiedniej polityki senioralnej w obszarze zdrowia i w zakresie polityki społecznej.   

Korzyści zdrowotne dla pacjentów w wieku starszym i poprawa jakości ich życia oraz opieki na osobami starszymi  były głównym celem prezentowanych prac badawczo-rozwojowych.  Wynikiem tych prac są  3 produkty doustne, w formie płynu lub emulsji,  należące do kategorii formalno-prawnej: żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz seria 4 specjalistycznych kosmetyków.

 

Poniżej dokonano krótkiej prezentacji produktów z punktu widzenia ich korzyści zdrowotnej dla osób starszych. 

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT  OSTEOPOROZA, ZAWIESINA DOUSTNA, to pierwszy produkt  zawierający wapń w postaci  węglanu wapnia  oraz witaminy D3 i K2MK7. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako uzupełnienie codziennej, zbilansowanej diety w składniki zalecane przez lekarzy w osteoporozie, w celu redukcji czynników ryzyka. Prawidłowa podaż wapnia i witaminy D3 jest warunkiem skutecznego leczenia farmakologicznego  osteoporozy.   Pomimo dużej podaży suplementów diety zawierających wapń i witaminę D3 w postaci produktów jednoskładnikowych lub dwuskładnikowych, na rynku brak jest połączenia wszystkich trzech składników we właściwych proporcjach i w formie płynnej.

Połączenie trzech składników, niezbędnych do utrzymania prawidłowego poziomu wapnia we krwi, jako materiału budulcowego kośćca i pomagającego zmniejszyć jego ubytek jest istotne już w okresie po menopauzie tj. od około 50 r życia i później. Opracowana formulacja,  zawiesina doustna, znacznie ułatwia przyjmowanie go osobom starszym, u których obserwuje się pogorszenie funkcji połykania.  Zmiany te widoczne są już w wieku po 60 roku życia i dotyczą ok. 40% osób zdrowych.

 

Obserwowane ograniczenie samodzielności osób starszych, związane z wiekiem i potrzeby opiekuńcze mogą być związane z zaburzeniami pamięci i zdolności kojarzenia. Produkt FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT - NOTEN w postaci płynu doustnego – na poprawę pamięci oraz zdolności  kojarzenia zawiera przetwory roślinne mające wpływ na poprawę  przepływów mózgowych, poprawiające właściwości reologiczne krwi, zwiększające aktywność OUN, usprawniające procesy zapamiętywania, kojarzenia i odtwarzania informacji . 

Ekstrakt wodny, suchy, z ziela bakopy drobnolistnej (Bakopa monnieri L.)  DER 4:1,   jest zalecany w celu poprawy pamięci, funkcji poznawczych i funkcji intelektualnych.  Jest przeznaczony do stosowania u osób z zaburzeniami pamięci, miażdżycą, osłabieniem i depresją. Redukuje fizjologiczne skutki stresu.

Substancja roślinna jest wpisana na listę EMA (European Medicines Agency) do oceny, w celu przygotowania monografii wspólnotowej, opisującej skuteczność i bezpieczeństwo rośliny w terapii.  Bakopa monnieri L. jest stosowana w suplementach diety, głównie jednoskładnikowych. Stosowana jest do suplementacji długofalowej (na podstawie : Bacopa monniera Monograph ; Aletrnative Medicine Review , vol 9, no 1 , 2004 oraz Bacopa Herbal Monograph, Elliot B., 2019).

Ekstrakt wodny suchy z ziela wąkroty azjatyckiej, Centella asiatica L., DER 4:1,  stosowany jest powszechnie w celu poprawy mikrokrążenia i drenażu tkanek. Substancja roślinna stosowana  jest tradycyjnie w wielu krajach europejskich  od wczesnych lat 70-tych, w medycynie Ajurvedy od 3 tys.  lat.  Zgodnie z monografią WHO  była stosowany jako środek „tonizujący mózg”, natomiast wg ESCOP w zapobieganiu i leczeniu niewydolności żylnej. Roślina należy do grupy roślin anksjolitycznych mogących wchodzić w interakcje z dekarboksylazą kwasu glutaminowego (GAD) lub transaminazą (GABA-T) i ostatecznie wpływać na poziom GABA w mózgu i neurotransmisję. W badaniach profilu psychoneuro-farmakologicznego  przetworów z C. asiatica przeprowadzono wiele badań in vivo i ex vivo, w kierunku regeneracji aksonów, ważnej dla przywrócenia funkcji po uszkodzeniu neuronów. Przeprowadzono także badania in vivo (gryzonie) wpływu ekstraktu ze świeżych liści Centella asiatica na morfologię dendrytyczną neuronów CA3 hipokampu, jednego z regionów związanych z uczeniem się i pamięcią, u dorosłych szczurów. Wykazano, że składniki obecne w ekstrakcie ze świeżych liści Centella asiatica mają właściwości stymulujące wzrost neuronów dendrytycznych. Natomiast w badaniach klinicznych potwierdzono poprawę mikrokrążenia i zmniejszenie przepuszczalności naczyń włosowatych oraz ochronę przed pogorszeniem mikrokrążenia w wyniku mikroangiopatii cukrzycowej oraz  skuteczność w przewlekłej niewydolności żylnej. Przeprowadzono wiele badań klinicznych potwierdzających wpływ wąkroty na funkcje OUN, działanie ochronne na neurony oraz działanie przeciwpsychotyczne.  (na podstawie: EMA/HMPC/291177/2009  Assessment Report on Centella asiatica (L.)Urban, herba oraz Karlowicz- Bodalska et al. Postępy Fitoterapii 4.2013) .

Ekstrakty wodne suche  DER 4:1, z gatunków Ilex paraguariensis A.St.Hil i Paulinia cupana Kunth to przetwory roślinne zawierające metyloksantyny - kofeinę teobrominę i teofilinę, o działaniu  poprawiającym koncentrację i pamięć oraz pobudzającym i zmniejszającym ryzyko chorób serca.  Dlatego też przetwory z obu substancji roślinnych są stosowane tradycyjnie w Europie  w objawach zmęczenia i uczuciu osłabienia, często w połączeniu.  Działanie stymulujące i przeciwdepresyjne oraz zwiększające aktywność lokomotoryczną guarany (Paulinia cupana) wykazane zostało w badaniach nieklinicznych in vivo, na modelu myszy i szczura. W przeprowadzonych badaniach klinicznych zgodnych z GCP potwierdzono wpływ na efekty poznawcze i nastrój. U chorych na raka i objętych chemioterapią, guarana podawana krótkotrwale, zmniejszała przewlekłe zmęczenie. W badaniach nad skutkami behawioralnymi, oceny czujności i zadowolenia  wykazano pozytywny wpływ zależny od dawki.

W przypadku Ilex paraguariensis wykazano dodatkowo działanie kardioprotektywne ( in vivo) (na podstawie: EMA/HMPC/580545/2008 oraz  EMA/HMPC/897384).

W tej grupie substancji, o podobnym działaniu kierunkowym,  jest też ekstrakt suchy wodno-etanolowy z korzenia żeńszenia Panax ginseng C.A.Mayer DER 4:1. Jest on klasyfikowany do grupy substancji  adaptogennych i tonicum, tj.  poprawiających wytrzymałość organizmu, odporność i zdolności intelektualne, a przede wszystkim niespecyficzną odpowiedź organizmu na stres.  Substancja roślinna i jej  przetwory posiada monografię EMA, która określa skuteczność we wskazaniach: objawy astenii takie ja zmęczenie i osłabienie  (EMA/HMPC/321233/2012, z dnia 25 marca 2014).

Opublikowano ponad 40 prac nieklinicznych in vitro i in vivo, prowadzonych w kierunku udokumentowania wpływu przetworów z  korzenia P. ginseng  na metabolizm, układ sercowo-naczyniowy, układ nerwowy i behawioralny, immunologiczny i na skórę. 

 Badania farmakologiczne in vivo prowadzono m.in. w kierunku działania neuroprotektywnego na modelu szczura, u którego wywołano chorobę Parkinsona i wykazano ochronę przed działaniem neurotoksycznym podawanych ksenobiotyków.  Badania prowadzono także na królikach wykazując działanie stymulujące  mózg badanego zwierzęcia. In vitro wykazano zależny od dawki, znaczący wzrost wychwytu glukozy przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu stosunku mleczanu, pirogronianu i mleczanu / pirogronianu w obecności ekstraktu  z korzenia żeńszenia, wskazując na zmiany w szlakach metabolicznych i poprawę bilansu energetycznego komórek neuronalnych. W badaniach nieklinicznych potwierdzono także działanie ochronne na neurony hipokampu w uszkodzeniu niedokrwiennym.  Badania pokazują, że ginsenozydy są składnikami o szerokim spektrum aktywności biologicznej, np. działanie cytoprotekcyjne, działanie przeciwzapalne, działanie przeciwbakteryjne i działanie przeciwnowotworowe w różnych modelach kultur komórkowych, ale także w doświadczeniach na zwierzętach.

Przeprowadzono systematyczne przeglądy danych klinicznych.  W badaniach klinicznych oceniano skuteczność przetworów z korzenia  żeńszenia w następującym zakresie wskazań: poprawa funkcji poznawczych i wpływ na naczynia mózgowe, wpływ na jakość życia i czynniki fizjologiczne, wpływ na regulację poziomu glukozy we krwi, na czynniki ryzyka  sercowo-naczyniowego, stabilną przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zaburzenia erekcji i inne.  Na tej podstawie gremium naukowe komitetu HMPC EMA stwierdziło, że przetwory z korzenia żeńszenia są dobrze udokumentowane w zaproponowanych wskazaniach i bezpieczne.

Ostatnim ekstraktem roślinnym istotnym dla działania kierunkowego produktu FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT – NOTEN, płyn doustny, jest wyciąg etanolowy, suchy,  z liścia miłorzębu dwuklapowego DER 4:1, Ginkgo biloba L.  Jest on stosowany w  demencji od lat 90-tych 20 wieku.  Liść miłorzębu był w tym czasie  opisywany monografią Komisji E, WHO i ESCOP,  które wskazywały na stosowanie w objawowym leczeniu zespołów otępiennych, w tym otępienia pierwotnego zwyrodnieniowego, otępienia naczyniowego i obu postaci mieszanych. W 2015r  Komitet ds. Roślinnych  Produktów Leczniczych Europejskiej Agencji Leków (EMA / HMPC) zatwierdził ugruntowane zastosowanie ekstraktów z liści miłorzębu w zaburzeniach krążenia, w obszarach terapeutycznych (1) w celu poprawy (związanych z wiekiem) funkcji poznawczych i  upośledzenia  oraz (2) w celu poprawy  jakość życia  chorych otępiennych.  Z tradycji wynika  stosowanie  liścia i jego przetworów w zaburzeniach krążenia obwodowego. Przeprowadzono ponad 60  różnych badań klinicznych  przetworów z liścia, u pacjentów u których zdiagnozowano demencję lub choroby pochodne, w tym 19 badań zgodnych z GCP.  Wszystkie badania kliniczne poprzedzone były badaniami nieklinicznym in vitro i in vivo ( na podstawie  EMA/324406/2015 corr1.).

W składzie produktu zastosowano połączenie ekstraktów  roślinnych z wybranymi aminokwasami, L-teaniną i L-tauryną.  L-Teanina  występujące  naturalne w żywności pochodzenia roślinnego, w herbacie, niektórych grzybach. Należy do grupy aminokwasów amidowych. Wykazuje działanie adaptogenne  poprzez  stymulację  wzrostu poziomu neuromediatorów  - dopaminy i serotoniny w mózgu, indukuje relaksację poprzez zwiększenie aktywności fal alfa w mózgu.   Poprawia jakość snu u osób z zaburzeniami snu, wpływa na wzrost GABA, uczestniczy w kontrolowaniu odpowiedzi organizmu na stres i  zwiększa zdolność koncentracji uwagi. Opinia naukowa EFSA (17.04.2018r.) wskazuje, że kofeina i teanina (czarna herbata) mają wpływ na  poprawę koncentracji uwagi. W pracy przeglądowej Ashikary et al., 2017,  wskazano, że L-teanina, pełni wiele funkcji fizjologicznych, w tym neuroprotekcyjną, poprawiającą pamięć, utrzymującą sen fizjologiczny, zmniejszającą  skutki zmęczenia. Ma wpływ na przebieg chorób cywilizacyjnych, zależnych od  stylu życia, takich  jak cukrzyca, zaburzenia sercowo-naczyniowe, nadciśnienie i uszkodzenie wątroby. Chroni komórki OUN przed  działaniem neurotoksyn (np. dokosrubicyny, cis-platyny, irynotekanu) (na podstawie: Adhikary et al. 2017, review article,  Asian Pacific Journal of Tropical Medicine,). Dawka rekomendowana 200 mg /dobę, jest zgodna z dawką wprowadzaną do produktu NOTEN. 

L-tauryna występuje naturalnie w żywności pochodzenia zwierzęcego. Określono jej  wpływ na funkcje poznawcze,  pamięć i  koncentrację uwagi.  Wpływ  na  funkcje poznawcze,  jest  korzystnym efektem fizjologicznym. Dawka rekomendowana i bezpieczna, dzienna 100-500mg ( na podstawie danych kierowanych do EFSA ID 1737)

Opracowany produkt SENIOR KOMFORT – NOTEN, płyn doustny, jest oparty o przetwory roślinne (ekstrakty suche wodne i wodno-etanolowe), zdefiniowane wskaźnikiem DER, zgodnie z wymaganiami EMA, o dobrze ugruntowanej pozycji w medycynie tradycyjnej, udokumentowanym i akceptowalnym profilu bezpieczeństwa i skuteczności.  

Analiza składu  ilościowego wykazuje, że w zestawieniu  znajdują się  ilości  substancji roślinnych znacznie poniżej dawki terapeutycznej wyznaczonej dla każdej pojedynczej substancji roślinnej . Taki sposób budowania produktów  wieloskładnikowych oparty jest o synergizm działania  pojedynczych substancji /przetworów roślinnych o takim samym kierunkowym działaniu. W wyniku  otrzymujemy produkt skuteczny o wysokim bezpieczeństwie stosowania. Zestawienie sześciu wyciągów roślinnych i dwóch aminokwasów ma celu  poprawę funkcji mózgu  oraz sprawności intelektualnej.

 

Złożone problemy zdrowotne, zależne od wieku, prowadzą do licznych dysfunkcji narządowych. Obejmują one  nie tylko słabość i  zespół otępienny, ale także zaburzenia trawienia.   FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT - APETYT i TRAWIENIE, w postaci płynu doustnego to  złożony produkt  wspomagający prace układu trawiennego. Zawiera  przetwory roślinne wodno-etanolowe o charakterystyce DER 4:1 z owocu anyżu  (Anisi fructus , z gat. Pimpinella anisum L.) i owoc kopru włoskiego ( Foeniculi amari fructus, gat. Foeniculum vulgarae  Miller, subsp. Vulgare, varietas vulgare) o udokumentowanym działaniu wiatropędnym i rozkurczowym w obrębie jelit .

W skład produktu wchodzą także dwa przetwory roślinne zwiększające wydzielanie soku żołądkowego oraz działające zółciopędnie: takie jak korzeń cykorii (Cycorii intibi radix, gat. Cicorium intybus L.) oraz liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium , gat. Mentha piperita L.)

Owoce anyżu i kopru to substancje roślinne zawierające olejki eteryczne, które w głównej mierze odpowiadają za działanie kierunkowe. Każda z wymienionych substancji roślinnych posiada monografię EMA.

W produkcie jest także wyciąg z kłącza imbiru (Zingiberis rhizoma, gat. Zingiber officinale Roscoe), którego działanie farmakologiczne  wynika z obcości alkoholi seskwiterpenowych szoagoli i gingeroli. Wśród  korzystnych właściwości imbiru wymienić można wzmaganie wydzielania śliny i  soku żołądkowego, co jest wykorzystywane w produktach przeznaczonych do zapobiegania wymiotom i nudnościom w chorobie lokomocyjnej, a także wzmaganie wydzielania  żółci oraz regulacja perystaltyki przewodu pokarmowego. Wskazania uznane przez EMA, w monografii wspólnotowej, obejmują m.in. leczenie objawowe łagodnych, skurczowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, w tym wzdęcia. Działanie to wpisuje się w kierunkowe działanie całej kompozycji.

W wielu badaniach nieklinicznych in vivo i in vitro stwierdzono aktywność przeciwutleniającą, przeciwbakteryjną i przeciwwirusową korzenia imbiru oraz zdolność do obniżania poziomu cholesterolu i aktywność przeciwzapalną. Badania niekliniczne in vitro ekstraktów z Z. officinale wykazały także działanie neuroochronne wobec amyloidu w kilku modelach badawczych oraz  łagodzenie procesów neurotoksycznych związanych m.in. z odkładaniem się B-amyloidu. Wskazano, że związkiem odpowiedzialnym za działanie neuroprotektywne  jest 6-szoagol (na podstawie Łażewska et al. Postępy Fitoetrapii 4/2019 oraz  EMA/HMPC/749154/2010 )

Wyciągi roślinne, stosowane tradycyjnie w fitoterapii zestawiono  z witaminami z grupy B (B1+B2+B6).  Witaminy z grupy B  (rozpuszczalne w wodzie) są niezbędne ze względu na wpływ na układ nerwowy, serce, skórę i  mięśnie. Są one koenzymami enzymów odpowiedzialnych za szereg przemian w ustroju. Niedobór witaminy B6 objawia się nie tylko depresją, ale także zmianami zapalnymi skóry i błon śluzowych jamy ustnej, w której rozpoczyna się proces trawienny. Ich rola jest znana i dobrze opisana w literaturze, a  niedobory łatwo rozpoznawalne klinicznie. Istotna jest w tym zestawieniu dodatkowa suplementacja witaminami niezbędnymi w codziennej diecie. Ilości podawanych witamin w dawce dobowej nie przekraczają  100% RDA, zgodnie z zasadami dotyczącymi suplementacji żywności.

 

Produkty kosmetyczne

W procesie zdrowego starzenia zmiany obejmują także skórę, która z wiekiem traci swoje funkcje barierowe. Opracowano kosmetyki pielęgnacyjne  i  do masażu przeznaczone dla osób w wieku senioralnym. Dla chorych leżących przeznaczono produkty na  odparzenia oraz zapobiegające otarciom  pieluchowym miejsc intymnych. 

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT - MAŚC na odparzenia i otarcia pieluchowe, przeznaczona jest szczególnie dla osób unieruchomionych, złożona jest z 4 kierunkowych substancji aktywnych  zapewniających skuteczność  formulacji.

(1). Tlenek cynku  o działaniu przeciwbakteryjnym i osuszającym stosowany jest na skórę uszkodzoną, a także w przypadku wysięków i owrzodzeń. Tlenek cynku  reguluje funkcje wydzielnicze skóry, powoduje jej złuszczenie, reguluje  pH skóry, do uzyskania  pH fizjologicznego i przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek.  Jest substancją powszechnie stosowaną w drobnych uszkodzeniach skóry, także wywołanych promieniowaniem UV (wolne rodniki), powierzchownych oparzeniach, pieluszkowym zapaleniu skóry.  Obecność tlenku cynku  w składzie maści redukuje ryzyko odparzenia miejsc intymnych u chorych leżących. W zestawieniu z tlenkiem cynku jest (2)  alantoina  i  (3) olej silikonowy oraz (4) mikronizowane srebro o działaniu baketriobójczym  wzmacniając tym samy przeciwbakteryjne działanie  tlenku cynku w  maści.

Alantoina, pochodna kwasu moczowego, posiada silne właściwości nawilżające, jest humectantem o wysokiej zdolności wiązania cząsteczek wody w skórze i ich magazynowania. Ma udokumentowane  właściwości regenerujące, przeciwzapalne i  kojące. Zmniejsza pieczenie oraz świąd skóry przesuszonej i podrażnionej, a tym samym regeneruje uszkodzony naskórek i zwiększa odporność przed uszkodzeniami. Alantoina wzmacnia warstwę hydrolipidową skóry. Jej stężenie w maści SENIOR KOMFORT jest zgodne z rekomendacją FDA, która zaklasyfikowała  alantoinę w stężeniach 0,5-2,0% jako substancję farmaceutyczną o wysokim bezpieczeństwie stosowania.

Kolejnym, niezwykle istotnym składnikiem są polidimetylosiloksany, których bezpieczeństwo w kosmetykach zostało potwierdzone przez komitet SCCS co zawarto w opiniach: SCCS/1241/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku i SCCS/1549/15 z dnia 29 lipca 2016 roku. Silikony należą do tak zwanych emolientów, które tworzą na powierzchni skóry i włosów  film powlekający ograniczający ubytek wody. Działają tym samym w pośredni sposób nawilżająco, a jednocześnie stanowią skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Nie mają zdolności penetrowania w głąb skóry.  Produkt chroni mikrobiom skóry osób starszych, której przywraca  właściwe pH i nawilżenie i  regeneruje skórę objętą odparzeniem.

 

Skóra osób starszych ma zmniejszoną zawartość wody, przez co traci swoje funkcje barierowe. Jest skłonna do uszkodzeń, podrażnień i oparzeń, i wymaga systematycznej, długotrwałej  pielęgnacji. 

Produkty pielęgnacyjne w postaci oliwki, emulsji i  kremu przeznaczone dla seniorów zabezpieczają odpowiednie potrzeby  w tym zakresie. 

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT - KREM na dzień z filtrem ochrony przeciwsłonecznej,

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT - EMULSJA do ciała po kąpieli, zapobiegające wysuszeniu skóry

FARMASYSTEM SENIOR KOMFORT - OLIWKA do skóry wykorzystywana również w masażu geriatrycznym.

Krem, oliwka i emulsja zawierają taki sam skład substancji aktywnych o działaniu kierunkowym, różnią się natomiast składem substancji pomocniczych, pozwalających na otrzymanie właściwej docelowej formy farmaceutycznej i konsystencji.  Innowacyjnością formulacji jest zastosowanie dwóch olejowych ekstraktów uzyskiwanych drogą maceracji kwiatów roślin leczniczych, olejkowych : olejowego  wyciągów z kwiatu rumianku (Chamommilla recutita L.) oraz olejowego wyciągu z kwiatu nagietka (Calendula officinalis L.) w połączeniu z witaminami „tłustymi” A i E.  Tego typu ekstrakty roślinne oprócz oleju bazowego dostarczającego kwasy tłuszczowe, w tym NNKT, zawierają lipofilne substancje terapeutycznie aktywne zawarte w substancji roślinnej.  W obu przypadkach są to przede wszystkim  olejki eteryczne  rumiankowy i nagietkowy. 

W olejku rumiankowym dominują proazuleny takie jak matrycyna i matricaryna, mające zdolność do konwersji w azuleny (chamazulen). Wyciągi zawierające olejek rumiankowy stosowane są na skórę i błony śluzowe  w stanach zapalnych i bakteryjnych chorobach skóry,  w  egzemach, w lekkich podrażnieniach skóry i błon śluzowych, także  okolicy odbytu i narządów płciowych. Mogą być stosowane do kąpieli w stanach zapalnych odbytu i narządów płciowych (na podstawie EMA/HMPC/55837/2011).

W olejku nagietkowym dominują związki  seskwiterpenowe  jak alfa-cadinol,  ale w wyciągu olejowym obecne są także karotenoidy w tym B-karoten, luteina i zeaksantyna,  saponiny triterpenowe i inne związki lipofilne. Suma tych związków działa w wyciągu synergistycznie i odpowiada za działanie przeciwzapalne, przyspieszające gojenie podrażnień  skóry o różnej etiologii,   niewielkich ran i  stanów zapalnych skóry.

Wyciągi olejowe z  kwiatu nagietka były przedmiotem licznych prac nieklinicznych i klinicznych. potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo, także u chorych z ostrym zapaleniem skóry występującym podczas napromieniania raka piersi (badanie  kliniczne zgodne z GCP, Pammier et al. 2004).

 Maceraty olejowe mają uznaną pozycję w fitoterapii. Ale stosowane są zwykle jako pojedyncze preparaty w podłożu maściowym, tak zwane preparaty galenowe (na podstawie EMA/HMPC/437450/2017 oraz EMA/HMPC/603409/2017) .

Witamina A i witamina E  w składzie produktów SENIOR KOMFORT maść , oliwka, krem wykazują działanie nawilżające i antyoksydacyjne, odżywcze , regenerujące i zmiękczające warstwę rogową naskórka. β-karoten, będący  prekursorem witamy A, łatwo wnika w warstwę rogową naskórka, gdzie pochłania szeroki zakres promieniowania słonecznego. Karotenoidy (w tym β-karoten, likopen, luteina, zeaksantyna) zapobiegają posłonecznym uszkodzeniom skóry, a także chronią przed stresem oksydacyjnym wynikającym z nadmiernej aktywności reaktywnych form tlenu, przez co zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów skóry .  

Podstawową rolę w omawianych produktach kosmetycznych dla seniorów odgrywają NNKT zawarte w olejach roślinnych. Wykazują one  wielokierunkowe działanie na skórę, odznaczają się dobrą wchłanialnością, właściwościami leczniczymi (m.in. przeciwzapalnymi, przeciwalergicznymi) oraz

działaniem ochronnym. Kwas α-linolenowy może być, podobnie jak kwas linolowy, wbudowywany w fosfolipidy błon komórkowych oraz ceramidy struktur  międzykomórkowych. NNKT tworzą na powierzchni skóry cienką warstwę zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz zapobiegającą transepidermalnej utracie wody – TEWL, licznym problemom skórnym, np. nadmiernemu złuszczaniu naskórka występującemu w przebiegu  łuszczycy czy atopowego zapalenia skóry. Oleje, będące bogatym źródłem NNKT, poprawiają stopień nawilżenia skóry i  odbudowują  funkcje barierową skóry.

Zestawienie oleju bazowego dostarczającego NNKT, olejowych wyciągów z substancji roślinnych o działaniu przeciwzapalnym, z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach A i E pozwala na odbudowę funkcji barierowych skóry odwodnionej z wiekiem i skłonnej do stanów zapalnych. 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU

Wiek jest czynnikiem ryzyka wielu chorób. Jest też sprawcą problemów i utrudnień  życia codziennego osób senioralnych, które w wielu przypadkach można zmniejszyć, stosując prostych zabiegi pielęgnacyjne i odpowiednie produkty dietetyczne.  Opracowano produkty wieloskładnikowe o szerokiej funkcjonalności, dedykowane ludziom starszym, znajdującym się w całkowicie nowej, trudnej sytuacji życiowej. Wykorzystano tradycyjne surowce  roślinne w formie wyciągów wodnych do przygotowania produktów doustnych i wyciągów olejowych do stosowania na  odwodnioną  skórę, która utraciła swoje funkcje barierowe. Opracowane formulacje ułatwiają  kompleksową pielęgnację osób starszych, w tym w stanach terminalnych, leżących pieluchowanych aby maksymalnie ograniczyć  urazy, otarcia i uszkodzenia skóry. Produkty doustne są rekomendowane seniorom w celu poprawy funkcji przewodu pokarmowego, zdolność koncentracji uwagi  i psychiki oraz zaburzeń snu.  Opracowane formulacje wpisują się w najważniejsze obszary opieki nad zdrowymi i chorymi seniorami.

Opracowanie : dr Elżbieta Wojtasik

 

 

Projekt współfinansowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania   Projektów Unijnych

Oferty pracy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PPF GEMI z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 36, 05-480 Karczew.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem mailowym enowakowska@gemi.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij